REINE

architect
Na 15 jaar te hebben gewerkt als ontwerparchitect en office- & team manager bij verschillende kleine en grote architectenkantoren in Vlaanderen, besloot Kaatje dat het tijd was om een bedrijf op te richten om haar grote missie te helpen volbrengen: Van elke hardwerkende architect een levensgenietende ondernemer maken.
Kaatje, met GRONDWERK bied je ‘coaching & community voor architect-ondernemers’. Wat mogen we ons daar precies bij voorstellen?

Als ondernemerscoach richt ik mij op architecten die nood hebben aan ondersteuning op vlak van ondernemerschap. Daarom creëerde ik met GRONDWERK in de eerste plaats een platform waar architecten al hun ondernemersvragen kunnen stellen. De vragen waar ze mee zitten zijn immers vaak zo specifiek voor onze sector en ons beroep dat ze er nergens anders mee terecht kunnen.

Ik wilde architecten ook echt de kans geven om bij te leren over ondernemen en om die nieuwe opgedane kennis ook effectief in de praktijk om te zetten. Want educatie alleen is niet genoeg, gerichte ondersteuning bij de implementatie ervan is minstens zo belangrijk. Dit alles wordt bij GRONDWERK georganiseerd in coachingtrajecten, individueel of in groep.

Daarnaast vond ik het ook heel belangrijk om van GRONDWERK een echte community te maken. Je ontmoet er andere ambitieuze, positief ingestelde architect-ondernemers die voor dezelfde uitdagingen staan als jij. De verbinding die je voelt met anderen en de steun die je van hen krijgt zijn dus ook heel belangrijk in dit verhaal.

Waaraan is de grote interesse in deze trajecten rond ondernemerschap toe te schrijven volgens jou?

Ik denk dat er meerdere aanwijsbare redenen zijn. Zo beseffen steeds meer professionals dat leren niet stopt wanneer je van de schoolbanken komt. De wereld verandert steeds sneller en je zal jezelf moeten blijven bijscholen, wil je niet achterblijven. Het is immers niet omdat je een bepaald diploma hebt gehaald, dat je volleerd bent. En al helemaal niet op vlak van ondernemen, daarover wordt zelfs met geen woord gerept tijdens een standaard architectuuropleiding.

In andere sectoren is ondernemerscoaching al langer booming, maar de laatste tijd krijgt het ook steeds meer ingang in de creatieve sector. Het wordt niet langer gezien als iets wat je enkel nodig hebt wanneer het moeilijk gaat, maar als een hulpmiddel om je volle potentiëel als ondernemer te gaan ontdekken. Het is ook een manier geworden om aan zelfontplooiing te doen en dat zit de laatste jaren sowieso in de lift.

Daarnaast werd coaching lange tijd gezien als iets waarmee je liever niet te koop liep. Hulp vragen was iets om je voor te schamen, want dat zou willen zeggen dat je het niet alleen aankan en dat je dus faalt. Maar ondertussen zien gelukkig steeds meer ondernemers in dat het geen enkele zin heeft om alles alleen te blijven uitzoeken. Waarom zou je blijven ploeteren als je door gerichte coaching tien keer sneller kan groeien? Simpelweg door gebruik te maken van geijkte methodes en door te leren van anderen.

Ik ben dan ook heel blij om te zien dat de architect-ondernemers die ik begeleid heel trots zijn om deel uit te maken van GRONDWERK. Dat ze zich gesterkt voelen door alle nieuwe inzichten die ze hebben vergaard en dat ze dankbaar zijn voor de transformatie die ze reeds hebben mogen doormaken.

Zie je een rode draad in de problemen waar architecten mee te maken krijgen in hun ondernemerschap? Of is dat echt heel uiteenlopend?

Ik zie zeker vaak terugkerende problemen. Al spreek ik zelf liever over uitdagingen dan over problemen, omdat je in het beste geval al start met proactief werken aan je zaak nog voor de echte problemen zich stellen. In se zijn er maar twee uitdagingen voor ondernemers: Tijd en geld. Hoe ga je de kostbare tijd die je hebt omzetten in geld?

Die bewuste verhouding tussen tijd en geld zit bij architecten vaak volledig scheef. Ze werken zich volledig uit de naad voor hun projecten, maar stellen vast dat ze amper rondkomen. Of dat ze op z’n minst meer hadden verwacht van hun onderneming op financiëel of ander vlak.

Zeker in de creatieve sector is dit een uitdaging. En dan vooral bij architecten, bij wie het takenpakket doorheen de jaren zo uitgebreid is geworden dat er vaak nauwelijks nog energie overblijft om ook een standvastig bedrijf uit te bouwen. Velen zitten daardoor gevangen in een soort overlevingsmodus en hanteren daarbij een uiterst reactieve manier van werken. Uiteraard is dit een heel erg ongezonde situatie en totaal onhoudbaar op de lange termijn.

Vallen er universele oplossingen te formuleren voor deze problematiek? Of is het toch vooral maatwerk?

Er vallen zeker een aantal universele oplossingen te formuleren. Dat is dan ook één van de doelen van GRONDWERK: Architecten laten inzien dat alle uitdagingen die op hun pad komen eigenlijk helemaal niet zo uniek zijn, ook al denken ze vaak van wel. Dat ene, eenvoudige inzicht maakt alles meteen al een pak lichter.

Net om die reden werken we bij GRONDWERK continu aan het creëren én behouden van een gezonde mindset rond ondernemen. Je gedachten bepalen alles, dus ook hoe je naar jezelf en naar de wereld kijkt. Vaak maken architecten het allemaal veel te complex. Daarom bestaat een groot deel van mijn werk als ondernemerscoach erin om de knopen in een onderneming te helpen ontwarren, om terug helderheid te scheppen, om opnieuw focus te creëren en om de boel vooral te vereenvoudigen.

Architecten zijn vaak zeer intelligent, creatief, ambitieus, empathisch,… Dat zijn allemaal zeer mooie eigenschappen, maar die zorgen er wel voor dat ze gaan overpresteren, waardoor ze zich onrechtstreeks laten onderbetalen. Tijdens een coachingtraject gaan we daarom vooral op zoek naar eenvoud. Hoe kan je als architect minder doen en toch de geleverde kwaliteit behouden of zelfs verhogen? Maar even goed stellen we ons de vraag hoe je de structuur en de processen van je bedrijf simpel kan houden.

En als we het hebben over universele oplossingen voor architect-ondernemers dan is dit wellicht de allerbelangrijkste: Stop met tijd te verruilen voor geld! Alle creatieve beroepen -dus ook architecten- hebben er baat bij om te stoppen met werken volgens het principe van uurtje factuurtje en om eindelijk in te zien dat je als creative een prijs hoort te plakken op het resultaat dat je aflevert en op de waarde die je biedt.

Van zodra je er als architect in slaagt om je diensten te gaan verkopen als een hoogwaardig product met een hoge creatieve én technische waarde, heeft de tijd die je erin stopt er nog maar weinig mee te maken. Pas dan ben je écht aan het ondernemen. Werken aan een waardegebaseerde prijszetting is dan ook één van mijn stokpaardjes bij GRONDWERK, want daar zou heel onze sector baat bij hebben.

Schrijf je nu in voor het GRATIS LIDMAATSCHAP en zet alvast je eerste stappen naar een duurzaam ondernemerschap als architect